სხვისი ჟურნალისტური მასალის, ან მასალის ნაწილის მითვისებას და საკუთარ ნაშრომად გასაღება არის ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დარღვევა.
ინტერნეტ-მედიისთვის შემოსავლის წყარო დაკავშირებულია მკითხველების რაოდენობასთან. აქედან გამომდინარე, ორიგინალი, თარგმნილი თუ სხვა ფორმით დაგენერირებული მასალების კომერციული მიზნით უნებართვოდ გამოყენება, პირდაპირი მატერიალური ზარალია, რასაც cyc.ge -ს მხრიდან მოყვება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება.

cyc.ge -ს მასალის გამოყენება დაშვებულია, მხოლოდ ორიგინალ წყაროზე მითითებით და შესაბამისი ლინკის დართვით