დაბახანა
რუბრიკა

ქუჩის ისტორიები: დაბახანის ქუჩა

დაბახანის ქუჩა მდებარეობს მთაწმინდის რაიონში, სოლოლაკში. ლეღვთახევი, დაბახანა, დაბაღხანა, ძველი თბილისის ერთ-ერთი ისტორიულ-გეოგრაფიული რეგიონი. >>>