მართლმადიდებლობა

„ რატომ არის მართლმადიდებლობა ჭეშმარიტი რელიგია? “ – პროფესორი ალექსი ოსიპოვი

ამჟამად ყველანი ისეთ ცხოვრებისეულ ვითარებაში ვიმყოფებით, როცა უკვე არანაირი ზღუდით >>>

მართლმადიდებლობა

12 თებერვლის მართმადიდებლური დღესასწაული

12 თებერვალს მართმადიდებლური ეკლესია აღნიშნავს წმ. პროხორე ქართველისა (XI); წმ. ლუკა იერუსალიმელისა (მუხაიძე, 1277), ნიკოლოზ დვალისა, (1314); >>>