24 წლის ქართველმა ბიჭმა სიკვდილის შემდეგ თურქეთის ხუთ მოქალაქეს სიცოცხლე აჩუქა

თურ­ქეთ­ში გარ­დაც­ვლილ­მა 24 წლის სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქემ თა­ვი­სი ორ­გან­ოე­ბის გა­და­ნერგვით თურ­ქე­თის ხუთ მო­ქა­ლა­ქეს სი­ცო­ცხლე აჩუ­ქა – ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს ტრან­სპლან­ტო­ლოგ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნელ­მა, პრო­ფე­სორ­მა გია თო­მა­ძემ გვი­ამ­ბო: – დღეს მსოფ­ლი­ო­ში, ძი­რი­თა­დად, ექ­ვსი ორ­გა­ნოს გა­და­ნერგვის ოპე­რა­ცი­ე­ბი ტარ­დე­ბა. ეს ორ­გა­ნო­ე­ბია: თირკმე­ლი, ღვიძ­ლი, გული, ფილ­ტვი, პანკრე­ა­სი და ნაწ­ლა­ვი. სა­ქარ­თვე­ლო­ში მხო­ლოდ ორი ორ­გა­ნოს გა­და­ნერგვა ხდე­ბა – თირკმლი­სა და ღვიძ­ლის.

გა­და­სა­ნერ­გი ორ­გა­ნო­ე­ბის ორი წყა­რო­ არ­სე­ბობს: დო­ნო­რი შე­იძ­ლე­ბა იყოს ცოცხ­ალი ან გარ­დაც­ვლი­ლი. სა­ქარ­თვე­ლო­ში გვა­მუ­რი დო­ნა­ცია არ წარ­მო­ებს და­ა­მას თა­ვი­სი მი­ზე­ზე­ბი­ აქვს. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჩვე­ნი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით გარ­დაც­ვლი­ლის ორ­გა­ნო­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა და­საშ­ვე­ბია, სა­ბო­ლო­ოდ მა­ინც გარ­დაც­ვლი­ლის ოჯახ­მა უნდა გა­ნა­ცხა­დოს თან­ხმო­ბა, ამ სა­კი­თხის მი­მართ კი ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გან­წყო­ბა არც ისე­თი პო­ზი­ტი­უ­რია.

23-25 ივ­ლისს სტამ­ბოლ­ში ორ­გა­ნო­თა ტრან­სპლან­ტა­ცი­ა­სა და დო­ნა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო სე­მი­ნა­რი ჩა­ტარ­და, რო­მელ­ზეც ლექ­ტო­რის სტა­ტუ­სით ვი­ყა­ვი მიწ­ვე­უ­ლი. მკი­თხეს, რა­ტომ არ ხდე­ბა­ სა­ქარ­თვე­ლო­ში გვა­მუ­რი დო­ნა­ცი­აო? ვუ­თხა­რი, ერთ-ერთი პრობ­ლე­მა ფი­ნან­სე­ბია, მე­ო­რე კი – მო­სახ­ლე­ო­ბის გან­წყო­ბა-მეთ­ქი. ამის შემ­დეგ შე­კი­თხვის ავ­ტორ­მა მამ­ცნო, რომ აპ­რილ­ში თურ­ქეთ­ში ავ­ტო­ა­ვა­რი­ის შე­დე­გად 24 წლის საქა­რთვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ გარ­დაც­ვლი­ლა (ვინა­ობის გამ­ხე­ლა­ არ შე­იძ­ლე­ბა. დო­ნო­რის ახლ­ობ­ლე­ბი და რე­ცი­პი­ენ­ტი ერ­თმა­ნეთს არ უნდა იც­ნობ­დნენ სხვა­დას­ხვა მო­საზ­რე­ბის გამო).­ მისი გარ­დაც­ვა­ლე­ბა თა­ვის ტვი­ნის სიკ­ვდილ­მა გა­მო­იწ­ვია, ამ შემ­თხვე­ვა­ში კი გუ­ლის­ცე­მა­ გარ­კვე­უ­ლი ხნით შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლია და თა­ვის ტვი­ნის გარ­და, სის­ხლი სხვა ორ­გა­ნო­ებს მი­ე­წო­დე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, გა­და­სა­ნერ­გად უფრო ვარ­გი­სია, ვიდ­რე გუ­ლის­ცე­მა­შე­წყვე­ტი­ლი ადა­მი­ა­ნის­გან ამო­ღე­ბუ­ლი ორ­გა­ნო­ე­ბი. თურ­ქუ­ლი კლი­ნი­კა და­უ­კავ­შირ­და გარ­დაც­ვლი­ლის ოჯახს სა­ქარ­თვე­ლო­ში და სტამ­ბოლ­ში მი­იწ­ვია. თავ­და­პირ­ვე­ლად ოჯა­ხის წევ­რებ­მა გვა­მურ დო­ნა­ცი­ა­ზე უარი გა­ნა­ცხა­დეს, მაგ­რამ მას მერე, რაც მათ აუხ­სნეს, რომ თან­ხმო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ხუთ ადა­მი­ანს შე­უ­ნარ­ჩუ­ნებ­დნენ სი­ცო­ცხლეს, და­თან­ხმდნენ. შე­დე­გად, თურ­ქე­თის ხუთ მო­ქა­ლა­ქეს გა­და­ე­ნერ­გა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქის გული, ფილ­ტვი, ორი თირკმე­ლი და ღვიძ­ლი.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში არის რამ­დე­ნი­მე ასე­უ­ლი­ ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­თაც გა­ცხა­დე­ბუ­ლი აქვთ, რომ სიკ­ვდი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში თა­ნახ­მა არი­ან, მათი ორ­გა­ნო­ე­ბი გა­მო­ი­ყე­ნონ გა­და­სა­ნერ­გად, თუმ­ცა, ჩვე­ნი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის თა­ნახ­მად, სა­ბო­ლოო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მა­ინც ოჯა­ხის წევ­რე­ბის მი­სა­ღე­ბია…იხილეთ სრულად ambebi.ge

პოპულარული

სკანდალი ოქრუაშვილის სარჩელზე - "გაირკვა რომ ხალვაშის ხელმოწერა ნამდვილია... სამხარაული გაყალბებაზე უარს ამბობს..."
ჰაკერებმა რუსეთის ФСБ-ს სერვერი გატეხეს - გატანილია 7.5 ტერაბაიტი ინფორმაცია და გამჟღავნებულია საიდუმლო პროექტები
"დღეს საღამოს მხოლოდ იმის შემეშინდება, რომ როცა სტუდიაში მარტო შევალ, ცრემლებმა არ დამამარცხოს" - ეკა კვესიტაძე
"ყველაფერი წინაა... ჩვენ გავიმარჯვებთ და სხვა ადგილიდან აუცილებლად ვიტყვით, დედამოტ*ნულო სვავო ჩვენ დავბრუნდით" - ნიკა გვარამია (ვიდეო)
დაწერე კომენტარი