2016 წელს ვაკის რაიონში შესრულებული სამუშაოები

2016 წელს ვაკის რაიონში შესრულებული სამუშაოები:

cyc

გზების რეაბილიტაცია – 164 მისამართი
სპორტული მოედნები – 28 მისამართი
სკვერები – 31 მისამართი
კიბეების, პანდუსებისა და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა-რეაბილიტაცია – 20 მისამართი
სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია – 12 მისამართი
საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია – 10 მისამართი

საერთო ჯამში, ამ და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებებზე 2016 წელს ვაკის რაიონში 2,971,789.77 ლარი დაიხარჯა.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობაზე კი ვაკის რაიონში, საერთო ჯამში, დაიხარჯა 2,520,845.86 ლარი.

რეკლამა

დაწერე კომენტარი