2 თებერვალს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა გაიმართება

დღის წესრიგი:

cyc

 

  1. განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებები, განაშენიანების რეგულირებისგეგმის პროექტები და განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტები (##04/188; 04/190; 04/684; 04/729; 04/730; 04/732; 04/932;  04/936;  04/940;  04/1206;  04/20617; 04/20757)

 

  1. ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილებისშეტანის თაობაზე (##04/785;  04/1133;)

 

  1. „ქ. თბილისში, ხუდადივის ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი 13/003) არსებული 2643 კვ.მ. მიწისნაკვეთის (ს/კ: #01.16.02.013.005)სსიპ – საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურიმართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ:#204395537)პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისადა შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვისშესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“ (#04/687)

 

 

  1. „ქ.თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დაზუსტებული გეგმარებითი დავალებისპროექტის  შესახებ“ (04/1450)

რეკლამა

დაწერე კომენტარი