2 თებერვალს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისისის სხდომა გაიმართება

დღის წესრიგი:

cyc

1. ქ.თბილისში, კ. მარჯანიშვილის ქ.№16-ში მცხოვრებ პირთა კოლექტიურ განცხადებასთან დაკავშირებით (წარმ: გულნარა შაროიანი; 802/18.01.17), ინფორმაციის მოსმენა ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდსა” და განმცხადებლებს შორის მიმდინარე დავაზე.

მოწვეული სტუმრები:

• ირაკლი ლექვინაძე – ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე;

• გიორგი ბაიდარაშვილი – ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდის” დირექტორი;

• განმცხადებლები.

რეკლამა

დაწერე კომენტარი