გამგეობა

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებში არსებული პრობლემები

ვაკის რაიონის გამგეობა განაგრძობს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებში არსებული პრობლემების მოგვარებას. საერთო >>>