რაიან სმიტის მშობლები და ძმა საქართველოში არიან – ისინი დღეს პროკურატურაში იმყოფებოდნენ

შიდა ქარ­თლი­სა და მცხე­თა-მთი­ა­ნე­თის სა­ოლ­ქო პრო­კუ­რო­რი ავ­თან­დილ კოჭ­ლა­მა­ზაშ­ვი­ლი ხა­დას ხე­ო­ბა­ში მოკ­ლუ­ლი რა­ი­ან მა­იკლ სმი­ტის ნა­თე­სა­ვებს შეხ­ვდა. შეხ­ვედ­რას საქ­მის პრო­კუ­რო­რი და­ვით ყა­ზა­რაშ­ვი­ლი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში აშშ-ის სა­ელ­ჩოს მრჩე­ვე­ლი იუ­რი­დი­ულ სა­კი­თხებ­ში მა­იკლ გრან­ტი, კონ­სუ­ლი ჯე­ნეტ რო­ბერ­ტი და უწყე­ბის სხვა თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი ეს­წრე­ბოდ­ნენ.

პრო­კუ­რა­ტუ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, შეხ­ვედ­რა­ზე მა­იკლ რა­ი­ან სმი­ტის მშობ­ლებ­მა და ძმამ მი­ი­ღეს დე­ტა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ასე­ვე პა­სუ­ხე­ბი მათ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო შე­კი­თხვებ­ზე, რაც ძი­რი­თა­დად შე­ე­ხე­ბო­და გა­მო­ძი­ე­ბის პრო­ცესს, მათ შო­რის ბრალ­დე­ბუ­ლის გარ­და, საქ­მე­ზე იკ­ვე­თე­ბა თუ არა კი­დევ სხვა დამ­ნა­შა­ვე პირი, რამ­დე­ნად მალე დას­რულ­დე­ბა სა­ექ­სპერ­ტო კვლე­ვე­ბი.

უწყე­ბის ცნო­ბით, მა­იკლ რა­ი­ან სმი­ტის ოჯა­ხის წევ­რე­ბი და­ინ­ტე­რეს­დნენ, რა ფორ­მით შე­ეძ­ლოთ სა­კუ­თა­რი პო­ზი­ცი­ის და მო­საზ­რე­ბის და­ფიქ­სი­რე­ბა სა­სა­მარ­თლოს წი­ნა­შე. გან­მარ­ტე­ბე­ბის მი­ღე­ბი­სა და შეხ­ვედ­რის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, გარ­დაც­ვლი­ლი რა­ი­ან მა­იკლ სმი­ტის უფ­ლე­ბა­მო­ნაც­ვლედ ცნო­ბი­ლი იქნა მისი ძმა ჩედ ოს­ტინ სმი­ტი, ხოლო ქე­ლებ ის­მატ სმი­ტის უფ­ლე­ბა­მო­ნაც­ვლედ მისი ბა­ბუა ბა­ი­რონ ლი სმი­ტი.

ბრალ­დე­ბულს ბრალ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 109-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლის „გ“, მე-2 ნა­წი­ლის „ბ“, მე-3 ნა­წი­ლის „ა“ და „ბ“ ქვე­პუნ­ქტე­ბით (გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სი­სას­ტი­კით, სხვა და­ნა­შა­უ­ლის და­ფარ­ვის მიზ­ნით, დამ­ნა­შა­ვის­თვის წი­ნას­წა­რი შეც­ნო­ბით არას­რულ­წლოვ­ნის და ორი პი­რის გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბა) აქვს წარ­დგე­ნი­ლი. მცხე­თის რა­ი­ო­ნულ­მა სა­სა­მარ­თლომ პრო­კუ­რა­ტუ­რის შუ­ამ­დგომ­ლო­ბა აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის, პა­ტიმ­რო­ბის შე­ფარ­დე­ბის თა­ო­ბა­ზე და­აკ­მა­ყო­ფი­ლა.

„სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე­ზე გრძელ­დე­ბა გა­მო­ძი­ე­ბა. ბრალ­დე­ბუ­ლის­თვის წარ­დგე­ნი­ლი ბრალ­დე­ბა სას­ჯე­ლის სა­ხედ და ზო­მად თექ­ვსმე­ტი­დან ოც წლამ­დე, ან უვა­დო თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს“, – აცხა­დე­ბენ პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ში.

loading…

პოპულარული

თურქეთში გაჩუქებული ძაღლი გამოიპარა და საქართველოში პატრონთან დაბრუნდა
"შავი სია" არ არსებობს - ვალების ჩამოწერის აფიორა და "დამალული" დეტალები
"აგვისტოს ომი გმირი დღეს დაკრძალეს, ხელისუფლებიდან არავინ ჩავიდა, რომ სამძიმარი ეთქვათ ცერცვაძის ოჯახისთვის"
ირინკა კავსაძემ "ცეკვავენ ვარსკვლავებში" ბებიის, ბელა მირიანაშვილის სახე გააცოცხლა (ვიდეო)
დაწერე კომენტარი