საინფორმაციო სააგენტო “სივაისი” / “C y C”

მისამართი: ქ. თბილისი, ბედიას 3

ტელეფონი: +995 599 95 55 07

E-mail: CyCGeorgia@gmail.com