საინფორმაციო სააგენტო “სივაისი” / “C y C”

მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. №21

ტელეფონი: +995 599 35 06 19

E-mail: CyCGeorgia@gmail.com