ვაკის რაიონის გამგეობა სოციალური პროექტების დაფინანსების სიას აქვეყნებს

სოციალური პროექტები
სოციალური პროექტები ვრცელდება ვაკის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მოქალაქეებზე.
1. სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება:
ოპერაცია, მკურნალობა, გამოკვლევა
მედიკამენტები
2. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
3. კომუნალური გადასახადები
4. საშენი მასალა
5. სარიტუალო მომსახურების ხარჯები (გარდაცვლილ მოქალაქეთა და მეომართა სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება)
6. უფასო სასადილოები

რეკლამა

დაწერე კომენტარი