ბიბილოვისა და სერბეთის პატრიარქის შხვედრა

ბიბილოვისა და სერბეთის პატრიარქის შხვედრა