დედამიწას 3 ხეოფსის პირამიდის სიდიდის ასტეროიდი უახლოვდება

ასტეროიდი

25 სექ­ტემ­ბერს დე­და­მი­წას დიდი ზო­მის ას­ტე­რო­ი­დი მო­უ­ახ­ლოვ­დე­ბა. ამის შე­სა­ხებ NASA-ს დე­და­მი­წის სი­ახ­ლო­ვეს მყო­ფი ობი­ექ­ტე­ბის კვლე­ვის ცენ­ტრი იუ­წყე­ბა. ცი­უ­რი სხე­უ­ლის ზომა, რო­მელ­საც 523934(1998 FF14) ეწო­და, სა­ო­რი­ენ­ტა­ცი­ოდ, 190-დან 430 მეტ­რამ­დეა, რაც ხე­ოფ­სის ორი-სამი პი­რა­მი­დის სი­დი­დი­საა. მისი სი­მაღ­ლე 139 მეტრს შე­ად­გენს.

ას­ტე­რო­ი­დი დე­და­მი­წას 4.2 მი­ლი­ო­ნი კი­ლო­მეტ­რამ­დე დის­ტან­ცი­ით მო­უ­ახ­ლოვ­დე­ბა.

დაწერე კომენტარი