ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია (შესწორებები)

ამერიკის_კონსტიტუცია

ამერიკის შეერთებული შტატების
კონსტიტუციის შესწორებები და დამატებები

XI შესწორება
არ უნდა იქნას განმარტებული ისე, რომ შეერთებული შტატების სასამართლო
ხელისუფლება იმ საქმეებზე, რომლებიც, კანონის ან სამართლიანობის შესაბამისად
აღძრულ იქნება ერთ-ერთი შტატის მიმართ მეორე შტატის მოქალაქის მიერ, ან
რომელიმე უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და ქვეშევრდომის მიერ. (რატიფიცირებულია
1795 წლის თებერვალში)

დაწერე კომენტარი